Nie Ma Lipy w Legnicy

Dodano

Firma Nie Ma Lipy zrealizowała kolejne już zlecenie dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Tym razem naszym zadaniem było usunięcie siedmiu drzew rosnących na dwóch stacjach gazowych w Legnicy. Ponownie z powodu trudnego dostępu oraz obecności niebezpiecznych…

Wycinka krzewów – aktualne przepisy 2020

Dodano
aktualne przepisy dotyczące wycinki krzewów

W naszych wcześniejszych wpisach dość mocno skupiliśmy się na zagadnieniu wycinki drzew – szczegółowo opisaliśmy aktualne przepisy dotyczące usuwania drzew, wiatrołomów oraz przedstawiliśmy cały proces składania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Po wyczerpaniu zagadnień związanych z…