Aktualne przepisy dotyczące wycinki drzew – 2023

Śledząc liczne fora ogrodnicze oraz grupy na Facebooku zauważyliśmy, że wiele osób nie wie, jakie aktualnie obowiązują przepisy dotyczące wycinki drzew i często zdarza się im powielać nieprawdziwe lub przestarzałe informacje. Wprowadzenie liberalnej nowelizacji do ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 grudnia 2016 r., która dawała większą swobodę właścicielom na wycinanie drzew na swojej działce, odbiło się szerokim echem w ogólnopolskich mediach i mocno zakorzeniło w świadomości większości polskiego społeczeństwa. Niestety zmiana tych przepisów, która weszła w życie 17 czerwca 2017 roku, nie była już tak szeroko analizowana i komentowana na forum publicznym, przez co część osób nadal uważa, iż można na swojej posesji wycinać drzewo bez jakiegokolwiek zgłoszenia do odpowiedniego urzędu. Jak wiadomo „nieznajomość prawa szkodzi”, dlatego też postanowiliśmy w tym artykule dostarczyć rzetelnych informacji oraz rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tych dość zawiłych kwestii prawnych.

Jak zgodnie z prawem wyciąć drzewo?

przepisy dotyczące wycinki drzewAktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wycinki drzew reguluje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie dnia 17 czerwca 2017 roku. Według nich osoba, która chce usunąć drzewo, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, rosnące na terenie nieruchomości do niej należącej (lub dzierżawionej – za zgodą właściciela), musi fakt ten zgłosić do odpowiedniego organu – zgłoszenie przyjmuje, bez pobierania jakichkolwiek opłat, wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku właścicielowi grożą wysokie kary finansowe. Warto jednak zaznaczyć, iż przepisów tych nie stosuje się (czyli nie trzeba zgłaszać chęci wycinki) w przypadku:

 

1) Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

2) Drzew owocowych (przypominamy, że orzech włoski również uznawany jest za drzewo owocowe)

Wyjątek stanowią drzewa owocowe, rosnące na terenie nieruchomości prywatnej lub jej części wpisanej do rejestru zabytków (we Wrocławiu mogą to być nawet całe dzielnice, jak np. Biskupin czy Sępolno). Na ich wycięcie, należy uzyskać stosowną zgodę od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (we Wrocławiu w drodze porozumienia do Miejskiego Konserwatora Zabytków).

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z wycinką, należy wrócić uwagę także na to, czy  w konarach drzewa, które planujemy usunąć (nawet wtedy, gdy ze względu na jego wielkość nie musimy tego zgłaszać) nie bytują ptaki lub inne zwierzęta pod ochroną –  w tych przypadkach zezwolenie na wycinkę wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Warto także wiedzieć, że w przypadku drzewa, na którym bytują ptaki, można je wyciąć bez potrzeby uzyskania stosownej zgody poza sezonem lęgowym, czyli od 16 października do końca lutego.

aktualne przepisy - wycinka drzewPo złożeniu zgłoszenia, urząd ma 21 dni na przeprowadzenie oględzin na miejscu planowanej wycinki, następnie 14 dni na wyrażenie sprzeciwu, który wysłany zostanie listownie do zgłaszającego (za termin wyrażenia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej na poczcie). Jeśli po upływie tego czasu właściciel nie otrzyma odmowy, może zgodnie z prawem ściąć drzewo (brak sprzeciwu uznaje się za udzielenie zezwolenia). Decyzja jest ważna przez 6 miesięcy od dnia oględzin. Konsekwencją wycięcia drzewa bez otrzymania zgody są kary pieniężne. Ich wysokość zależy od rodzaju lub gatunku drzewa oraz od jego obwodu na wysokości 130 cm.

Dodatkowo, w ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, wprowadzony został zapis mówiący o tym, że jeśli w miejscu gdzie rosło wycięte drzewo, w okresie 5 lat od przeprowadzenia oględzin, właściciel działki postawi budynek mający związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiał uiścić opłaty za jego usunięcie. Prosimy o tym pamiętać, jeśli planują Państwo takie inwestycje w najbliższych latach.

Podsumowanie:
  1. możesz wyciąć drzewo tylko wtedy, gdy rośnie na należącym do ciebie terenie (lub za zgodną właściciela terenu)2
  2. bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo, jeśli jego obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm (z nielicznymi wyjątkami gatunkowymi)
  3. bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo owocowe – chyba że rośnie na terenie wpisanym do rejestru zabytków
  4. należy upewnić się, czy na drzewie które planujesz wyciąć nie bytują zwierzęta lub rośliny objęte ochroną gatunkową
  5. zgłoszenie przyjmuje, bez pobierania jakichkolwiek opłat, wójt, burmistrz albo prezydent miasta
 
W przypadku mieszkańców Wrocławia, załatwienie wszelkich formalności związanych z wycinką odbywa się w:

Wydział Środowiska i Rolnictwa

ul. Hubska 8,16

Sekretariat, I piętro,  pok. 127

   
Przeczytaj także:

Jak zgłosić zamiar usunięcia drzewa?

Usuwanie wiatrołomów – przepisy 2023

Wycinka krzewów – aktualne przepisy 2023

Czy w okresie lęgowym ptaków można wycinać drzewa?

Aktualne przepisy dotyczące pielęgnacji drzew – 2023

Opłaty za wycinkę drzew – kalkulator 

Cena za wycięcie drzewa – od czego zależy?

 
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!