Realizacje

Pielęgnacja dwóch dębów rosnących na terenie zabytkowym na Biskupinie

Dodano

Wycinka 17 martwych topoli w Okmianach

Dodano

Wycinka wierzby rosnącej na Kępie Mieszczańskiej

Dodano

Przenoszenie konaru z zimującymi nietoperzami

Dodano

Wycinka bożodrzewów na wrocławskim Rynku

Dodano

Pielęgnacja 12 drzew na Cmentarzu Św. Wawrzyńca we Wrocławiu

Dodano

Wycinka drzew w gminie Kobierzyce

Dodano

Wycinka klonu na Sępolnie

Dodano

Wycinka brzóz na Cmentarzu Św. Wawrzyńca we Wrocławiu

Dodano

Usuwanie posuszu z dębów na Biskupinie

Dodano