Nie Ma Lipy dla Major Domusa

Nie Ma Lipy wycina drzewa dla firmy Major DomusMajor Domus – jedna z wrocławskich firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami zleciła nam wycinkę kilku najbardziej niebezpiecznych drzew oraz pielęgnację tych, które wymagały profesjonalnego cięcia. Drzewa te rosły na terenie należącym do kilku wspólnot mieszkaniowych, dokładnie pomiędzy budynkami mieszkalnymi a parkingiem, dlatego też podczas wykonywania naszych prac musieliśmy maksymalnie zminimalizować ryzyko uszkodzenia mienia oraz jakiegokolwiek zagrożenia dla pobliskich mieszkańców. Ze względu na bardzo zły stan usuwanych drzew zdecydowaliśmy się wykonać wycinkę z podnośnika koszowego. Przeznaczone do ścięcia drzewa były martwe od kilku sezonów i już gołym okiem widoczny był początek procesu rozkładu, dlatego też wejście na nie za pomocą technik alpinistycznych byłoby wyjątkowo niebezpieczne. Żeby przyśpieszyć prowadzone przez nas prace postanowiliśmy skorzystać z podnośnika także przy wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych. Polegały one przede wszystkim na odsunięciu korony od fasady budynku i odciążeniu konarów przez redukcję ich masy, co miało na celu zmniejszenie ryzyka ich wyłamania w przyszłości. Do naszych zdań należało także zrębkowanie wszystkich gałęzi oraz wywiezienie całego urobku. W dalszej perspektywie planowane są także prace zabezpieczające korony drzew przez zamontowanie wiązań elastycznych, które będą zabezpieczać konary oraz gałęzie przed odłamaniem się od pnia i upadkiem.