Pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów rosnących na terenach zabytkowych

W wielu miastach tereny wpisane do rejestru zabytków występują dość licznie i mogą zajmować sporą ich część – np. we Wrocławiu są to całe dzielnice, jak Sępolno czy Biskupin. W takich przypadkach nierzadko bywa, że prywatni właściciele nawet stosunkowo nowych budynków muszą się dostosować do przepisów obowiązujących w tym wyjątkowym rejonie. Regulacje dotyczące wycinki i pielęgnacji drzew na terenach zabytkowych różnią się od tych, które obowiązują na innych, niepoddanych specjalnej ochronie obszarach i to właśnie na nich postaramy się skoncentrować w naszym poniższym tekście.

Jak sprawdzić, czy dany obszar objęty jest ochroną konserwatora zabytków?

Informacja o tym, czy należący do nas teren wpisany jest do rejestru zabytków to sprawa kluczowa, dlatego przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac – czy to związanych z wycinką drzew i krzewów czy prac budowlanych –  warto jest to dokładnie sprawdzić. W przypadku Wrocławia wszelkie informacje wraz z mapkami można znaleźć w wykazie zabytków, który został opublikowany na stronie Urzędu Miasta pod następującym adresem: https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=103362. W historii naszej firmy miewaliśmy już takie przypadki, gdy nasi klienci nie zdawali sobie sprawy, iż ich dom i ogród objęte są ochroną konserwatorską, dlatego szczególnie chcemy uczulić wszystkich naszych czytelników, by nie popełnili podobnego błędu.

Wycinka drzew na terenie zabytkowym

wycinka drzew na terenie zabytkowym Żeby zgodnie z prawem wyciąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,  rosnące na terenie prywatnym wpisanym do rejestru zabytków niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – we Wrocławiu w drodze porozumienia od Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wyjątek stanowią drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Co warto zaznaczyć, musimy otrzymać zgodę na wycinkę, jeśli chcemy usunąć drzewo owocowe, którego pień na wysokości 5 cm przekracza 50 cm. Jest to istotna zmiana w porównaniu do przepisów obowiązujących na terenach niewpisanych do rejestru zabytków, gdzie takie drzewa można wycinać bez wcześniejszego zgłoszenia, niezależnie od  ich wielkości.

Wycinka krzewów na terenie zabytkowym

Gdy chcemy wyciąć krzew rosnący na terenie wpisanym do rejestru zabytków także niezbędne jest dokonanie odpowiedniego zgłoszenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Należy pamiętać, iż taką zgodę musimy uzyskać niezależnie od wielkości danej rośliny (inaczej niż w przypadku drzew). Tak więc chcąc zgodnie z prawem usunąć nawet niewielki krzew, musimy wypełnić i dostarczyć odpowiedni wniosek do biura konserwatora zabytków

Wydanie decyzji w sprawie wycinki i pielęgnacji drzew oraz krzewów na szczęście nie podlega opłatom. Po dostarczeniu stosownych dokumentów konserwator zabytków ma 21 dni na dokonanie oględzin drzewa lub krzewu, a następnie 14 dni na wydanie decyzji (plus kilka dni na dostarczenie jej pocztą w przypadku odmowy). Zgoda ważna jest przez 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia wizji, po upływie tego czasu należy ponownie dokonać zgłoszenia.

Pielęgnacja drzew i krzewów

pielęgnacja drzew na terenach zabytkowych A jak sprawa wygląda w przypadku pielęgnacji drzew i krzewów rosnących na obszarze zabytkowym? Czy, żeby przyciąć gałęzie, także trzeba wcześniej powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Na prace pielęgnacyjne mające na celu zachowanie roślin w dobrym stanie zdrowia, takie jak usuwanie martwych lub nadłamanych gałęzi, nie jest potrzebne uzyskiwania pozwolenia konserwatorskiego. Jeśli chodzi o drzewa, to  możemy usunąć do 30%  korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju rośliny, tak samo jak w przypadku drzew rosnących na innych obszarach. Istotna zmiana następuje jednak, gdy planujemy przeprowadzić prace konserwatorskie w koronie, jak np. cięcia techniczne służące „osunięciu” drzewa od budynku lub usunąć ponad 30% korony. W takich przypadkach niezbędne jest wcześniejsze zgłoszenie do konserwatora zabytków.

Z powodu tych zawiłości prawnych zawsze zalecamy naszym klientom, żeby przed przystąpieniem do prac na drzewach wcześniej skontaktowali się z biurem Konserwatora Zabytków i upewnili, czy na planowane przez nich zabiegi niezbędna jest wcześniejsza wizja konserwatora.

Urzędnik ma 21 dni na to, aby przybyć na miejsce planowanych prac i dokładnie określić ich zakres oraz rodzaj. Dopiero zgodnie z tymi wytycznymi można poddać drzewo pielęgnacji.

Podsumowanie:

1) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac warto sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej, czy dana nieruchomość nie leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

2) Żeby zgodnie z prawem wyciąć drzewo rosnące na terenie zabytkowym, należy uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wyjątek stanowią drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm, nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew (w tym drzew owocowych)

3) Jeżeli chcemy wyciąć krzew rosnący na terenie wpisanym do rejestru zabytków, musimy uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4) Na pielęgnację drzew i krzewów mających za zadanie utrzymanie ich w dobrym stanie zdrowia nie jest potrzebna zgoda konserwatora zabytków. W przypadku cięć technicznych należy uzyskać zgodę konserwatora.

6) Wnioski dotyczące zieleni zwolnione są z opłat skarbowych.

Przeczytaj także:

Jak zgłosić zamiar usunięcia drzewa?

Usuwanie wiatrołomów – przepisy 2022

Aktualne przepisy dotyczące wycinki drzew 2022

Czy w okresie lęgowym ptaków można wycinać drzewa?

Wycinka krzewów – aktualne przepisy 2022

Opłaty za wycinkę drzew – kalkulator 

Cena za wycięcie drzewa – od czego zależy?

 
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!