Pierwszy etap wycinki drzew na Cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu