Pracownicy NIE MA LIPY znów na kursie

Nie Ma lipy na kursie z rozpoznawania poszczególnych gatunków drzew „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” – te słowa, których autorem jest sam Johann Wolfgang von Goethe  mocno bierzemy sobie do serca, dlatego też ciągle staramy się poszerzać naszą wiedzę i rozwijać umiejętności. Właściwa identyfikacja poszczególnych gatunków drzew jest ważnym elementem naszego zawodu, więc postanowiliśmy podszkolić się nieco w tej dziedzinie. Doskonałą ku temu okazją był odbywający się w poprzedni weekend kurs organizowany przez fundację Aquila, prowadzony przez znanego dendrologa mgr inż. Roberta Sobolewskiego. Na tym szkoleniu mogliśmy utrwalić swoją wiedzę dotyczącą morfologii roślin drzewiastych, posłuchać ciekawych wykładów na temat poszczególnych rodzimych i obcych gatunków drzew i krzewów oraz poćwiczyć nabyte umiejętności w terenie. To właśnie ta druga praktyczna część kursu, w której to spacerowaliśmy wraz z naszym przewodnikiem po wrocławskich parkach w poszukiwaniu ciekawych okazów drzew, podobała nam się najbardziej. Szczerze możemy polecić szkolenia przygotowane przez Pana Sobolewskiego każdemu, nie tylko osobom z branży.