Wycinka drzew z podnośnika koszowego

wycinka drzewa z podnośnikaPodnośniki koszowe w znacznym stopniu ułatwiają proces wycinki drzew, zapewniają duże bezpieczeństwo oraz komfort pracy ich użytkownikom. Wycinka z podnośnika nie wymaga od osoby, która ją wykonuje aż tak dużych umiejętności i wprawy, jak w przypadku ścinki z wykorzystaniem technik alpinistycznych, nie mniej jednak nie należy zapominać, że także przy tego typu pracach dużo zależy od obsługi, w szczególności od umiejętności operatora podnośnika. Istnieje wiele typów podnośników, które są wykorzystywane w zależności od specyficznych potrzeb przy danym zleceniu. Najpopularniejsze z nich to podnośniki przegubowe, teleskopowe, doczepne czy samobieżne. Maszyna wykorzystywana przy wycince zawsze powinna być w dobry stanie technicznym, regularnie przechodzić przeglądy.

W przypadku pracy z podnośnikiem, kluczową sprawą jest jego właściwe, bezpieczne ustawienie, na odpowiednio utwardzonym podłożu, z dala od przewodów elektrycznych. Podnośnik służy jako baza do prac w koronie, nie może być wykorzystywany jako miejsce składowania lub transportowania urobku (wyciętych fragmentów drzewa). Osoby pracujące w koszu muszą stosować się do wielu zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim powinny być zabezpieczone przez przypięcie do odpowiednich punktów, posiadać odzież antyprzepięciową a piłę łańcuchową uruchamiać jedynie poza koszem.

Wycinka drzew z podnośnika stosowana jest przez nas jedynie w przypadkach, gdy wejście na drzewo za pomocą technik alpinistycznych może być ryzykowne, gdyż znajduje się ono w bardzo złym stanie – jest wypróchniałe, martwe od wielu sezonów, pęknięte w wielu miejscach, itp. Korzystanie z podnośnika podczas prac na drzewach jest niestety wielu przypadkach niemożliwe: m.in. gdy drzewo rośnie na podmokłym terenie, na którym nie można bezpiecznie ustawić maszyny, gdy nie ma możliwości wjazdu tak dużym urządzeniem lub na danym obszarze nie ma na tyle miejsca, żeby go rozstawić.