Wywóz gałęzi i zrębków

wywóz gałęzi i zrębkówZarówno po wycince drzew, jak i pielęgnacji pozostaje sporo niechcianego odpadu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów nasza firma świadczy także usługi polegające na wywozie gałęzi i zrębków oraz odpowiedniej ich utylizacji. Przyjmujemy urobek powstały na skutek naszej działalności, jak i samego klienta lub innych firm zajmujących się wycinką i pielęgnacją drzew.