Wycinka brzóz na Cmentarzu Św. Wawrzyńca we Wrocławiu