Wycinka drzew rosnących przy przedszkolu w Chojnowie