Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym na Stabłowicach