Wycinka drzew z pomocą żurawia wieżowego na Popowicach