Wycinka uschniętych drzew na Cmentarzu Św. Wawrzyńca