Zabezpieczamy i wycinamy drzewa pod inwestycję przy alei Kromera we Wrocławiu

Dzięki dużemu doświadczeniu oraz wiedzy z zakresu arborystyki, udało nam się nawiązać współpracę z kolejnym znaczącym przedsiębiorstwem z Wrocławia –  firmą Rotomat, liderem na rynku kompleksowej obsługi bezpieczeństwa ruchu drogowego. Firma ta wygrała przetarg na przygotowanie drogi rowerowej wzdłuż alei Kromera i zleciła nam, jako specjalistom w swojej dziedzinie, odpowiednie zabezpieczenie drzew na okres wykonania robót ziemnych oraz wycięcie tych, które stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia, zgodnie z przygotowaną ekspertyzą dendrologiczną. Mimo wyjątkowo niesprzyjającym warunkom atmosferycznym – intensywnym opadom śniegu oraz silnych mrozom – nasi pracownicy błyskawicznie wzięli się do pracy, dzięki czemu ukończymy zlecenie jeszcze przed wyznaczonym terminem realizacji.