Cięcia techniczne: usuwanie gałęzi znad dróg, budynków, linii energetycznych

cięcia techniczneW warunkach miejskich niestety dość często rozrastające się drzewa kolidują z pobliskimi budynkami, ciągami komunikacyjnymi czy też liniami wysokiego napięcia. W takich przypadkach, aby zachować maksimum bezpieczeństwa, wymagane  jest przeprowadzenie specjalistycznych cięć, nawet na całkowicie zdrowych gałęziach, które mają za zadanie „odsunąć” koronę od tych obiektów.

Dość częstym zabiegiem stosowanym w szczególności u drzew rosnących przy drogach jest tzn., podnoszenie korony, czyli redukcja dolnych gałęzi w celu zachowania wolnej przestrzeni skrajni. Celem tych zabiegów jest poprawa widoczności oraz możliwość swobodnego poruszania się pod drzewem ludzi lub pojazdów.

Przy wykonywaniu cięć technicznych należy pamiętać, aby usuwać tylko te części drzewa, które rzeczywiście mogą stanowić zagrożenie, ważne jest w tym wypadku zachowanie umiaru i zdrowego rozsądku, gdyż można nieodwracalnie uszkodzić drzewo. „Odsuwając” koronę  od określonego obiektu często dość drastycznie zmieniany jest jej przekrój, przez co statyka całego drzewa może zostać naruszona, dlatego warto w takim przypadku zastosować jednocześnie także cięcia, które tę statykę poprawią. Drzewa poddawane cięciom technicznym, szczególnie te rosnące w pobliży dróg, powinny być pod stała kontrolą i obserwacją, a prace na nich należy wykonywać dość regularnie.