Porady

Kara za wycięcie drzewa – 2023

Dodano
kara za wycięcie drzewa

Jak już pisaliśmy w naszym wcześniejszym artykule o aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących wycinki drzew, żeby zgodnie z prawem usunąć drzewo należy wcześniej zgłosić chęć takiej wycinki (w przypadku osób prywatnych) lub uzyskać zezwolenie (w przypadku…

Wycinka krzewów – aktualne przepisy 2023

Dodano
aktualne przepisy dotyczące wycinki krzewów

W naszych wcześniejszych wpisach dość mocno skupiliśmy się na zagadnieniu wycinki drzew – szczegółowo opisaliśmy aktualne przepisy dotyczące usuwania drzew, wiatrołomów oraz przedstawiliśmy cały proces składania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Po wyczerpaniu zagadnień związanych z…