Porady

Wycinka krzewów – aktualne przepisy 2019

Dodano

W naszych wcześniejszych wpisach dość mocno skupiliśmy się na zagadnieniu wycinki drzew – szczegółowo opisaliśmy aktualne przepisy dotyczące usuwania drzew, wiatrołomów oraz przedstawiliśmy cały proces składania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Po wyczerpaniu zagadnień związanych z […]