Wycinka drzew rosnących przy liniach energetycznych na Kowalach