Jak zgłosić zamiar usunięcia drzewa?

17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która wprowadziła zapis mówiący o tym, iż osoba prywatna, która chce wyciąć drzewo rosnące na jej terenie, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi fakt ten zgłosić do odpowiedniego organu – wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W ostatnim naszym artykule w sposób przystępny wyjaśniliśmy aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wycinki drzew, natomiast w poniższym tekście chcielibyśmy skupić się już konkretnie na samym procesie zgłoszenia i pokazać jak przebiega każdy z jego etapów. Wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszamy do lektury.

Zgłoszenie krok po kroku

Nie Ma Lipy - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewaCzy procedura zgłoszenia wycinki drzewa przez osobę prywatną jest trudna? Naszym zdaniem nie. Na początku należy odpowiednio wypełnić druk zgłoszenia, który zawiera: dane wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, na której rośnie drzewo (dokładny adres oraz nr księgi wieczystej), nazwę gatunku drzewa (lub drzew), obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm i 130 cm (Uwaga! W przypadku, gdy sprawdzamy, czy niezbędne jest zgłoszenie wycinki, mierzymy pień na wysokości 5 cm, jednak w samym dokumencie musimy uwzględnić także obwód na 130 cm! Gdy drzewo na tej wysokości ma więcej niż jeden pień, musimy każdy z nich traktować jako osobne drzewo i podać także ich obwody) oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa. Do zgłoszenia należy, w zależności od potrzeb, dołączyć także dodatkowe dokumenty, np. fotografie czy oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa.

Wypełniony druk należy dostarczyć do odpowiedniego organu, we Wrocławiu jest to Wydział Środowiska i Rolnictwa, z siedzibą na ulicy ul. Hubskiej 8-16. Organ ten, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, dokonuje oględzin miejsca planowanych prac, a następnie sporządza protokół. W przeciągu 14 dni od tych oględzin pracownik urzędu może wnieść sprzeciw, który następnie wysłany zostanie do wnioskodawcy pocztą – za dzień jego wniesienia uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej. W tym przypadku w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania możemy odwołać się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jeżeli w przeciągu najbliższych tygodni po wizycie urzędnika (dwa tygodnie na decyzję oraz kolejne dni na dostarczenie listu przez Pocztę Polską) nie otrzymamy sprzeciwu, możemy zgodnie z prawem wyciąć drzewo. Wrocławski urząd przesyła listownie decyzję niezależnie, czy jest ona rozpatrzona pozytywnie czy negatywnie, dzięki czemu mamy pewność, iż możemy zgodnie z prawem usunąć drzewo. Cały proces może trwać nieco dłużej, jeśli np. nasze zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich niezbędnych elementów. Mamy wtedy 7 dni na ich uzupełnienie.

Co warto podkreślić, dane drzewo musimy wyciąć w przeciągu 6 miesięcy od oględzin. Po upływie tego terminu będziemy zmuszeni ponownie przejść całą procedurę zgłoszenia. Na szczęście zgoda na wycięcie drzewa jest całkowicie darmowa.

Każda osoba, która usunęła drzewo rosnące na jej terenie, musi pamiętać także o tym, iż jeśli w przeciągu 5 lat od dokonania oględzin będzie prowadziła na miejscu wyciętego drzewa prace budowlane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nałożona zostanie na nią opłata za wycięcie tego drzewa.

W przypadku mieszkańców Wrocławia, wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do:

Wydział Środowiska i Rolnictwa

ul. Hubska 8,16

Sekretariat, I piętro,  pok. 127

 
Przeczytaj także:

Aktualne przepisy dotyczące wycinka drzew – 2023

Usuwanie wiatrołomów – przepisy 2023

Wycinka krzewów – aktualne przepisy 2023

Czy w okresie lęgowym ptaków można wycinać drzewa?

Aktualne przepisy dotyczące pielęgnacji drzew – 2023

Opłaty za wycinkę drzew – kalkulator 

Cena za wycięcie drzewa – od czego zależy?

   
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!