Usuwanie wiatrołomów – przepisy 2023

Czytelnicy naszej strony internetowej wiedzą już jakie są aktualne przepisy dotyczące wycinki drzew i jak zgłosić zamiar usunięcia drzewa. Co jednak należy zrobić w przypadku, gdy drzewo rosnące na naszej prywatnej posesji zostaje wywrócone lub złamane na skutek czynników zewnętrznych, np. wiatru? Czy musimy chęć usunięcia takiej rośliny zgłaszać, czy możemy od razu zabierać się do wycinki? Na te i jeszcze wiele innych pytań związanych z usuwaniem wiatrołomów postaramy się odpowiedzieć w naszym artykule.

Usuwanie wiatrołomów na terenie prywatnym

Usuwanie wiatrołomów - Nie Ma Lipy17 czerwca 2017 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody, które przywracają ochronę drzew rosnących na prywatnych posesjach. Ochrona ta obejmuje zarówno zdrowe drzewa, jak i te, które zostały uszkodzone m. in. na skutek działania sił przyrody – w tym właśnie wiatru. Oznacza to, że nie wolno usuwać nawet powalonego (wywrotu) lub złamanego drzewa (złomu), jeśli wcześniej nie zgłosimy tego od odpowiedniego urzędu, gdyż takie działanie jest niezgodne z prawem i  grożą za nie surowe kary pieniężne. Co zatem zrobić, gdy na naszym terenie, na którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza, wiatr w znacznym stopniu uszkodził drzewo? Jeżeli roślina ta stanowi realne, nagłe zagrożenia zdrowia lub życia ludzi lub blokuje ciągi komunikacyjne, takie jak np. chodniki czy ulice, należy jak najszybciej wezwać straż pożarną lub inne właściwe służby, które to powinny we własnym zakresie pozbyć się jej, a następnie fakt ten zgłosić do odpowiedniego organu. W sytuacji, gdy wiatrołom nie stwarza niebezpieczeństwa, właściciel  terenu na którym się on znajduje, powinien zgłosić chęć jego usunięcia przez wypełnienie i dostarczenie do odpowiedniego urzędu (w przypadku Wrocławia jest to Wydział Środowiska i Rolnictwa, z siedzibą na ulicy Hubskiej 8-16) wniosku „ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA” – proces postępowania jest więc taki sam, jak wtedy gdy chcemy wyciąć zdrową roślinę. Jest to procedura darmowa, znacznie prostsza i pewniejsza, niż gdybyśmy chcieli zgłosić drzewo jako złom lub wywrot. Urząd ma 21 dni na wysłanie swojego pracownika, który dokonuje oględzin w celu potwierdzenia, iż dane drzewo rzeczywiście nadaje się do usunięcia i że nie jest zasiedlone przez prawnie chronione gatunki innych roślin lub zwierząt. Następnie najpóźniej po 12 dniach wydana zostanie decyzja. Dopiero po otrzymaniu zgody można legalnie usunąć wiatrołom, co leży po stronie właściciela gruntu. Oczywiście istnieją sytuacje, w których zgłoszenie chęci wycinki nie jest potrzebne. Wyjątek stanowią drzewa owocowe (poza tymi, które rosną na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków) oraz niewielkie drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

W tych szczególnych przypadkach można wyciąć drzewo zaraz po jego zniszczeniu.

Usuwanie wiatrołomów na terenie firmy

A jak sprawa usuwania wiatrołomów wygląda w sytuacji, gdy drzewo rośnie na terenie, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza? Złamane w wyniku czynników naturalnych (zwane złomem), jak i wywrócone (zwane wywrotem), należy zgłosić poprzez dostarczenie WNIOSKU O UZNANIE DRZEWA/KRZEWU ZA ZŁOM/WYWROT do odpowiedniego organu administracyjnego. Może to uczynić całkowicie za darmo osoba lub podmiot posiadający tytuł prawny do gruntu. Następnie przeprowadzone zostaną oględziny w celu potwierdzenia, iż dane drzewo rzeczywiście stanowi złom lub wywrot i że nie jest zasiedlone przez chronione gatunki. Uszkodzone drzewo można z godnie z prawem wyciąć po zakończeniu tych czynności administracyjnych. Jego usunięcie leży po stronie właściciela działki, na której ono rośnie. Urząd ma zazwyczaj miesiąc na wydanie decyzji, w szczególnie skomplikowanych sprawach może się to przeciągnąć nawet do dwóch miesięcy. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku posesji, na której nie jest prowadzona działalność gospodarcza, można usunąć wiatrołom bez wcześniejszego zgłoszenia, jeśli uszkodzone zostało drzewo owocowe lub inne drzewo niewielkich rozmiarów (o obwodzie pnia do 50 cm na wysokości 5 cm, za wyjątkiem topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego – gdzie te dopuszczalne wymiary są nieco większe).

Na koniec chcieliśmy Państwa ostrzec, iż usuwanie połamanych drzew, w tym szczególnie wiatrołomów, często wiąże się z dużym ryzykiem, gdyż w wyniku takich uszkodzeń powstają w drzewie duże naprężenia, które mogą stanowić zagrożenie dla niedoświadczonego pilarza! Proszę pamiętać, żeby do tego typu prac zawsze zatrudniać profesjonalną firmę arborystyczną, której pracownicy powiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie.

 
W przypadku mieszkańców Wrocławia, załatwienie wszelkich formalności związanych z wycinką odbywa się w:

Wydział Środowiska i Rolnictwa

ul. Hubska 8,16

Sekretariat, I piętro,  pok. 127

   
Przeczytaj także:

Jak zgłosić zamiar usunięcia drzewa?

Aktualne przepisy dotyczące wycinki drzew – 2023

Wycinka krzewów – aktualne przepisy 2023

Czy w okresie lęgowym ptaków można wycinać drzewa?

Aktualne przepisy dotyczące pielęgnacji drzew – 2023

Opłaty za wycinkę drzew – kalkulator 

Cena za wycięcie drzewa – od czego zależy?

   

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!