Wycinka krzewów – aktualne przepisy 2023

W naszych wcześniejszych wpisach dość mocno skupiliśmy się na zagadnieniu wycinki drzew – szczegółowo opisaliśmy aktualne przepisy dotyczące usuwania drzew, wiatrołomów oraz przedstawiliśmy cały proces składania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Po wyczerpaniu zagadnień związanych z drzewami postanowiliśmy teraz skupić się na wycince krzewów, szczególnie, że w sieci brak jest merytorycznych i wyczerpujących artykułów dotyczących tej kwestii, a wiedza na ten temat wśród polskiego społeczeństwa jest nadal niewystarczająca. W poniższym tekście pragniemy podzielić się naszym doświadczeniem, wyjaśnić w dostępny sposób wszystkie kwestie i rozwiać wątpliwości. Mamy nadzieję, że po zakończonej lekturze każdy będzie wiedział kiedy i jak może zgodnie z prawem wyciąć krzew.

Drzewo czy krzew?

aktualne przepisy dotyczące wycinki krzewówZacznijmy od podstaw. Żeby zacząć zagłębiać się w temat związany z usuwaniem krzewów musimy najpierw poznać ich definicję i zastanowić się, czym tak naprawdę różnią się one od drzew. Według Biuletynu Informacji Publicznej, czyli definicji przyjętej przez polskie urzędy, krzew to nic innego jak „wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem”, natomiast za drzewo uznawana jest „wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny”. Z tych definicji wynika więc, iż krzew różni się od drzewa tym, iż ma wiele zdrewniałych pędów i nie tworzy korony ani pnia. Jak widać rozróżnienie to nie jest takie oczywiste jak mogłoby się na początku wydawać, ponieważ bywają drzewa, które mają wiele pni, a niektóre krzewy osiągają znaczne rozmiary i wraz z wiekiem przyjmują formę drzewiastą. Szczególny problem z odpowiednią kwalifikacją może wystąpić w przypadku różnych gatunków głogów, leszczyny, czy też cisów. Nawet tak bardzo popularny w polskich ogrodach żywotnik zachodni (tuja), uważany powszechnie za krzew, gdy osiągnie odpowiedni rozmiar przez urząd traktowany jest jak drzewo i żeby wyciąć go zgodnie z prawem należy wcześniej zamiar ten zgłosić do odpowiedniego organu. (Warto zaznaczyć, że kary naliczane za wycięcie żywotnika zachodniego bez zezwolenia są wyższe, niż w przypadku usunięcia dębu, buka, czy też lipy.) Żeby uniknąć późniejszym czasie przykrych konsekwencji i licznych problemów uważamy, że jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, najlepiej chęć usunięcia danej rośliny zgłosić do odpowiedniego organu (we Wrocławiu jest to Wydział Środowiska i Rolnictwa, z siedzibą na ulicy Hubskiej 8-16). Niech urzędnicy sami określą czy według nich konkretny okaz można uznać za drzewo czy też krzew, dzięki czemu zyskamy pewność, że postępujemy z literą prawa i nie grożą nam w przyszłości jakiekolwiek kary.

Gdzie rośnie krzew?

Jakiś czas temu na jednej z ogrodniczych grup na Facebooku pewna Pani zapytała się, czy sama może wyciąć rosnący między drogą a jej ogrodzeniem krzew, który wyjątkowo jej przeszkadza. Po dłuższej konwersacji okazało się, że roślina ta nie rośnie na terenie do niej należącym lecz do gminy. Czy zatem osoba ta mogła wyciąć niechcianą roślinę? Odpowiedź brzmi oczywiście:  „NIE”. I nie chodzi tu już o to, że przed wycinką Pani musiałabym otrzymać zgodę z urzędu. Pamiętajmy, że ubiegać się o zgodę na wycinkę, lub w przypadku gdy ta zgoda nie jest wymagana, wyciąć roślinę, mogą jedynie posiadacze nieruchomości na której ona rośnie – za zgodną właściciela tej nieruchomości lub właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej – jeśli dany krzew lub drzewo zagraża funkcjonowaniu tych urządzeń. Oczywiście istnieją nieliczne wyjątki od tej reguły – zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego m.in. przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, ale to już temat na osobny artykuł. Wracając do meritum, krzew lub drzewo możemy usunąć jedynie, gdy jesteśmy właścicielami terenu, na którym znajduje się dana roślina lub teren ten dzierżawimy, ale mamy zgodę właściciela.

Kiedy nie jest potrzebna zgoda na wycięcie krzewu?

Nie Ma Lipy - przepisy dotyczące wycinki krzewówJeśli krzew rośnie na prywatnej posesji, na której nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub która nie jest wpisana do rejestru zabytków, to taką roślinę możemy śmiało usunąć bez potrzebny zgłoszenia tego do urzędu lub uzyskania jakiejkolwiek zgody. Pamiętajmy jednak, iż przed przystąpieniem do wycinki musimy sprawdzić, czy w jej obrębie nie bytują inne gatunki roślin lub zwierząt będących pod ochroną lub czy jakiś ptak nie uwił sobie w jego gałęziach gniazda i właśnie nie wysiaduje jaj lub opiekuje się potomstwem. W takich przypadkach wykonane wycinki jest oczywiście surowo zabronione i grożą za nie kary finansowe. Krzew, na którym znajduje się opuszczone gniazdo można zgodnie z prawem wyciąć poza sezonem lęgowym, czyli od 16 października do 1 marca. W przypadku, gdy  planujemy wykonać wycinkę na terenie, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, wtedy bez ubiegania się o zgodę można usunąć krzew lub skupisko krzewów, gdy ich powierzchnia nie przekracza 25 m² lub gdy są to krzewy owocowe (odmiany sadownicze, typowo konsumpcyjne).

Kiedy jest potrzebna zgoda na wycięcie krzewu?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, jeśli chcemy wyciąć krzew rosnący na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, to nie ważne czy prowadzimy działalność, czy też nie – przed wycinką musimy uzyskać odpowiednie zezwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – we Wrocławiu w drodze porozumienia do Miejskiego Konserwatora Zabytków. Żeby otrzymać takie zezwolenie należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek, a także uzbroić się w cierpliwość, ponieważ czas oczekiwania na wydanie decyzji od dnia złożenia wniosku wynosi do 30 dni, w przypadkach wyjątkowo skomplikowanych może się to przedłużyć nawet do 60 dni. Co ciekawe, zgodę na wycięcie krzewu musimy uzyskać niezależnie od jego wielkości (w odróżnieniu od drzew). Nawet jeśli jest to niewielki okaz, który niedawno własnoręcznie zasadziliśmy, żeby go wyciąć zgodnie z prawem, musimy otrzymać stosowną zgodę. Pamiętajmy, także iż czasem całe ulice, a nawet dzielnice mogą być wpisane do rejestru zabytków, więc wbrew pozorom przepisy te dotyczą sporej rzeszy osób. Kolejny przypadek, w którym niezbędne jest uzyskanie zgody stanowi sytuacja, gdy chcemy wyciąć krzew lub skupisko krzewów o powierzchni powyżej 25 m² z terenu, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza. W jaki sposób wyliczyć taką powierzchnię? Należy wymierzyć krzew w miejscu w którym jego powierzchnia jest największa, czyli wymierzyć rzut krzewu z góry.

Podsumowanie:

1) krzew to „wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem”

2)krzewy możemy usuwać jedynie, gdy jesteśmy właścicielem terenu, na którym rośnie lub dzierżawcą – za zgodą właściciela

3) nie potrzebujemy zgody na wycięcie krzewu jeśli rośne na:

  • prywatnej posesji, na której nie jest prowadzona działalność gospodarcza, a teren jest nie jest wpisany do rejestru zabytków
  • terenie, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, ale krzew lub skupisko krzewów zajmuje powierzchnię nieprzekraczającą 25 m² lub należy do gatunków krzewów owocowych (odmian sadowniczy, konsumpcyjnych)

4)potrzebujemy zgodę na wycięcie krzewu jeśli rośnie on na terenie:

  • który wpisany jest do rejestru zabytków
  • na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, a powierzchnia krzewu lub skupiska krzewów przekracza 25 m²
Przeczytaj także:

Jak zgłosić zamiar usunięcia drzewa?

Usuwanie wiatrołomów – przepisy 2023

Aktualne przepisy dotyczące wycinki drzew 2023

Czy w okresie lęgowym ptaków można wycinać drzewa?

Aktualne przepisy dotyczące pielęgnacji drzew – 2023

Opłaty za wycinkę drzew – kalkulator 

Cena za wycięcie drzewa – od czego zależy?

 
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!